Dodała, że to kolejny zakończony etap realizacji tej inwestycji.

Rarus podkreśliła, że przebudowa sieci gazowej musiała zostać wykonana po to, aby nie znajdowała się w granicach pasa drogowego.

Reklama

„Prace przy tym etapie inwestycji rozpoczęły się w grudniu 2019 r. Próby szczelności i wytrzymałości gazociągu Dn400 mm wykonano w sierpniu br., a końcem października został dokonany odbiór techniczny gazociągu. Teraz prace zostały już całkowicie zakończone” – zaznaczyła.

Jak wyjaśniła, wprowadzona została „szerokość strefy kontrolowanej”, czyli terenu, na którym należy kontrolować wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie. Przebudowane zostały także inne sieci, które znajdowały się w granicach pasa drogowego - sieci wodno–kanalizacyjne, kanalizacja deszczowa oraz sieci telekomunikacyjne i energetyczne.

Obecnie zaawansowanie prac, jeśli chodzi o ułożenie warstw bitumicznych na obwodnicy Łańcuta, wynosi ok. 55 proc. W ramach inwestycji powstał już most w Głuchowie nad rzeką Sawa. Ponadto, prowadzone są prace związane z realizacją pali i słupów pod ekrany akustyczne.

Jak powiedziała Rarus, budowane oświetlenie trasy będzie zawierało system zdalnej kontroli i zarządzania oprawami oświetleniowymi. „System ten umożliwi pełną kontrolę nad pracą oświetlenia. Zastosowane rozwiązanie umożliwiać będzie np. sterowanie natężeniem oświetlenia w zależności od pory dnia lub od natężenia ruchu na drodze. Dzięki temu obniży się zużycie energii elektrycznej” – stwierdziła.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2021 r. Wykonawcą prac jest firma Budimex. Wartość kontraktu to niemal 116 mln zł.

Obwodnica Łańcuta będzie miała 5,8 km długości, jest budowana w systemie „optymalizuj-projektuj-buduj”. Oznacza to, że wykonawca m.in. zaprojektował, uzyskał wymagane prawem decyzje, a także wybuduje i odda do użytkowania odcinek drogi krajowej nr 94, który będzie obwodnicą Łańcuta.

Obwodnica będzie miała po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, z trwałym rozdzieleniem kierunków jazdy. Powstaną także chodniki po obu stronach drogi, ścieżki rowerowe oraz zatoki autobusowe. Inwestycja zakłada również wybudowanie kilku rond.

Droga krajowa nr 94 biegnie od granicy z Niemcami w Zgorzelcu do granicy z Ukrainą w Korczowej. Stanowi alternatywę dla autostrady A4.(PAP)

Autor: Wojciech Huk

huk/ pad/