Reklama

"Zarząd Robyg z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 3 marca 2022 roku podjął uchwałę w przedmiocie zarekomendowania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy spółki propozycji podziału zysku netto wygenerowanego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r. poprzez przeznaczenie: - zysku netto spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku w kwocie 322 605 tys. zł oraz- kwoty 227 395 tys. zł pochodzącej z zysków zatrzymanych spółki za lata ubiegłe, na wypłatę dywidendy jedynemu akcjonariuszowi spółki - Bricks Acquisitions Limited z siedzibą w Londynie - tj. w łącznej kwocie 550 000 tys. zł, co oznacza, iż dywidenda na jedną akcję wynosi 1,9 zł" - czytamy w komunikacie.

W grudniu 2021 r. Bricks Acquisitions Limited - spółka kontrolowana przez The Goldman Sachs Group, Inc - podpisał przedwstępną, warunkową umowę sprzedaży 100% akcji Robyg na rzecz TAG Immobilien AG. Transakcja wymagała zgody urzędu antymonopolowego, która została udzielona - finalizacja transakcji ma nastąpić do 31 marca 2022 roku.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2021 r. Robyg podpisał 4 308 umów deweloperskich i przedwstępnych.

(ISBnews)