Santander Bank Polska szacuje, że w związku z decyzją RPP o obniżkach stóp procentowych grupa straci na odsetkach od 380 do 450 mln zł - ocenił bank w czwartkowym komunikacie.

W środę Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu wszystkich stóp procentowych o 50 pb. Stopa referencyjna wynosi 0,50 proc. W połowie marca RPP po raz pierwszy od kilku lat obniżyła stopy procentowe. Wówczas stopa referencyjna został obniżona z 1,5 do 1 proc.

"Bank wskazuje, że decyzje RPP o obniżkach stóp procentowych łącznie o 100 pkt bazowych będą mieć negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek banku od 300 do 350 mln zł. Dodatkowo, analogiczny negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek dla Santander Consumer Bank, będącego spółką zależną banku, wyniesie od 80 do 100 mln zł" - poinformował bank w komunikacie.

Bank oszacował, że negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek grupy w 2020 roku będzie na poziomie od 380 do 450 mln zł.

Reklama

"Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach, a jego rzeczywista skala będzie uzależniona od kształtu krzywej dochodowości oraz realizacji założeń biznesowych i możliwych zmian bilansu" - dodano.

Bank zastrzegł, że podane wyliczenia jak i założenia mogą ulec zmianie.

>>> Czytaj również: PKO BP: przy przedłużającej się pandemii możliwe są dalsze obniżki stóp procentowych